AZ ALKOTÓK KEDVÉBEN

DTP

Filozófia

Kiadványokkal az élet minden területén találkozunk. Jóval és rosszal is egyaránt. Mi a jó és mi a rossz? Nehéz meghatározni, hiszen mindenki másképpen lát. A kiadványszerkesztő kreativitását és a megrendelő elképzeléseit komoly feladat összehangolni. Úgy gondolom minden esetben a megrendelő szempontjai a dominánsak. 

A kiadványszerkesztőnek kellő alázattal érdemes viszonyulnia leendő „alkotásához”, megtartva azokat a szempontokat, melyek nem kerülhetőek ki. Jó kiadványról azonban csak akkor beszélhetünk, ha a grafika, a szerkesztés és kifejezetten a borító oldala láthatatlan módon éri el célját. Legfontosabb tulajdonsága a diszkrét figyelemfelhívás. 

A legtöbb, nyomdából kikerült művet rajzokkal, fotókkal egészítenek ki. Ezek az illusztrációk nemcsak esztétikai elemként jelenhetnek meg, hanem olyan tartalommal is felruházhatóak, melyek segítik a megértést.

Színekben-oldott

Figyelve a részletekre

Elsősorban fogyatékossággal élő emberek megsegítését érintő kiadványok, társadalmi helyzetükkel, esélyegyenlőségükkel foglalkozó figyelemfelhívó szórólapok, füzetek, könyvek tördelését végzem az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségénél. Törekvésükre és elkötelezettségükre büszkén tekintek.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy csak ezen a szűk területen tevékenykedem.
Többek között a Stiefel Kft, a MAZS Alapítvány, a Protea Kulturális Egyesület, az Immánuel Otthon, az Iskolakertekért Alapítvány egyes kiadványait készítettem el.

Munkáim során, az egyéni tervezés és kivitelezés mellett a csapatmunka hatékonyságát is szerencsésen megtapasztalhatom. A különböző látásmódok, az eltérő vélemények arra ösztönöznek, hogy tágabb térből is merítsek, és ezeket felhasználva hagyjam el azokat a sallangokat, melyek esetlegesen zsúfolttá tesznek egy alkotást.

Rendszerint precízen végzem a feladataimat, figyelve a részletekre, és mindig szem előtt tartva a határidőket. Véleményem szerint ez a kiadványszerkesztői területen is nélkülözhetetlen tulajdonság.

Kapcsolat