Adatkezelési tájékoztató

A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges bárki számára.

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni a honlap tulajdonosával, azt a feltüntetett e-mail címen keresztül teheti meg. Ebben az esetben az adatkezelés célja a kapcsolat felvétele azon elérhetőségek használatával, amelyeket megadott.

Az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó ezek törlését nem kéri.

Az adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti.

Az adatkezelő a GDPR és az Infotv. alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Kapcsolat